Profilering (Obs De Driekleur)

Obs De Driekleur (onderdeel van West Openbaar Onderwijs) is een combinatie van drie scholen met elk een onderwijsvorm. Het bestuur, directie, MR en het team van obs De Driekleur hebben de koers onder de loep genomen en kwamen tot de conclusie dat het tijd was voor vernieuwing.

De vraag ontstond hoe zichtbaar zijn we in onze omgeving en hoe kunnen we dit verbeteren? Samen met Ware Communicatie is obs De Driekleur aan de slag gegaan. Van twee naar drie scholen, met voor élk kind de beste plek.

Onze aanpak

We hebben gekeken hoe obs De Driekleur zich tot dat moment profileerde en hoe we dit konden verbeteren. Na onderzoek en analyse hebben we het profileringswiel ingevuld en gekozen voor een nieuwe identiteitsstructuur. Tijdens dit proces is besloten om:

  • Een nieuwe naam te kiezen voor één van de scholen.
  • Montessori-onderwijs te introduceren in ’s-Gravenzande op een nieuwe locatie.

Samen met bestuur, directie, team en MR is gekozen voor Avonturier als nieuwe naam. Deze naam doet recht aan de inhoud van het onderwijs en past tegelijk bij de namen van de andere twee scholen.

Voor de scholen is een nieuwe huisstijl ontwikkeld met voor elke school een eigen logo. Dit hebben we daarna doorgevoerd op alle locaties. Speels, kleurrijk en passend bij de identiteit van de scholen met voor elk een uniek beeldmerk. Obs De Driekleur, drie kleuren of smaken, biedt onderwijs dat past bij deze tijd en de groeiende dorpskern.

www.obsdedriekleur.nl

Wat hebben we gedaan?

  • Profilering & identiteit
  • Nieuwe schoolnaam
  • Nieuw logo met huisstijl
  • Promotiemateriaal
  • Website
  • Opzet en inrichting social media
  • Schoolgids
  • Signing

Het ontwikkelen van een huisstijl waarin de scholen duidelijk naar voren komen was een mooie uitdaging.”

Barbara – Directeur