Profileringsplan & Campagne (obs De Driekleur)

Obs De Driekleur (onderdeel van West Openbaar Onderwijs) is een combinatie van drie scholen met elk een onderwijsvorm. Het bestuur, directie, MR en het team van obs De Driekleur hebben de koers onder de loep genomen en kwamen tot de conclusie dat het tijd is voor vernieuwing.

De vraag ontstond hoe zichtbaar zijn we in onze omgeving en hoe kunnen we dit verbeteren? Samen met Ware Communicatie is obs De Driekleur aan de slag gegaan. Van twee naar drie scholen, met voor élk kind de beste plek.

Onze aanpak

We hebben gekeken hoe obs De Driekleur zich tot dat moment profileerde en hoe we dit konden verbeteren. Na onderzoek en analyse hebben we het profileringswiel gemaakt en is een keus gemaakt voor de nieuwe identiteitsstructuur. Tijdens dit proces is het besluit genomen om een nieuwe naam te kiezen voor één van de scholen én een onderwijsvorm aan het palet toe te voegen en daarmee montessori-onderwijs te introduceren in ’s-Gravenzande. Een nieuwe naam is een lastige keuze en samen met bestuur, directie, team en MR is gekozen om Avonturier als nieuwe naam te kiezen voor Wilhelmina. Deze naam doet recht aan de inhoud van het onderwijs en past tegelijk bij de namen van de andere twee scholen. We hebben gekeken hoe we de drie scholen verbonden én zelfstandig tot hun recht konden laten komen. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van een nieuwe huisstijl, die we daarna ook hebben doorgevoerd op alle locaties. Speels, kleurrijk en passend bij de identiteit van de scholen met voor elk een uniek beeldmerk. Obs De Driekleur, drie kleuren of smaken, biedt onderwijs dat past bij deze tijd en de groeiende dorpskern. Na de introductie van het nieuwe gezicht is de volgende stap dat elke school met onze expertise en helpende hand verder aan de slag gaat om zich te profileren.

www.obsdedriekleur.nl

Wat hebben we gedaan?

  • Profileringsplan
  • Identiteitsstructuur
  • Nieuwe naam
  • Nieuwe huisstijl
  • Promotiemateriaal
  • Website (ontwerp met bouw door Muismedia)
  • Opzet en inrichting social media
  • Schoolgids
  • Signing

Het ontwikkelen van een nieuwe huisstijl waarin de drie scholen helder en duidelijk naar voren komen was een uitdaging, maar is uiteindelijk zeer goed uitgepakt.”

Barbara – Directeur